Osasuna

loEgunero sei ordu lo eginda ez da atarramenturik

Lo ez egiteak bezainbeste eragiten dio gaitasun kognitiboari egunero sei orduko loaldia egiteak. Batean zein bestean, errendimendu eta kognizio defizita antzekoa izaten da. Hala ondorioztatu du Pensylvaniako Medikuntza Unibertsitatean (AEB) eginiko lan batek. Lo eta atseden faltak gizakion errendimenduan duen eragina aztertzeko, ia 50 lagunen loaldiak aztertu dituzte. Bi astez, boluntarioak lau taldetan banatu zituzten: adituek aholkatu ohi duten moduan, egunero zortzi ordu lo egin zutenak; egunero sei orduko loaldia izan zutenak; eguneroko loa lau ordutara mugatuta izan zutenak; eta bi egunez jarraian lo egin barik egon zirenak. Jakina, talde guztien artean, zortzi ordu lo egiten zutenek erakutsi zuten jardun eta errendimendu normala. Hortik behera, zenbat eta lo ordu gutxiago, orduan eta errendimendu eta kognizio gabezia handiagoak espero zituzten ikertzaileek. Baina hamargarren egunetik aurrera joera aldatu egin zen: egunero sei ordu lo egin zutenen errendimendua bi egunez  batere egin ez zutenena bezain kaskarra izan zen. “Portaera kognitibo eskas berbera izan zuten”, ikertzaileen hitzetan. Halaber, horrek erakusten du, ikerketaren egileen ustez, ez dagoela alderik bigarren eta laugarren taldeen artean. Hau da, sei ordu lo egiteak eta ia deus ez egiteak antzeko eragina dauka gure jardunean.